Podmínky dodání


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Obvykle od 7-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Objednávky mimo Českou republiku zasíláme pouze po uhrazení na náš účet, ne na dobírku.


Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, nebo paragon.

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů, od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.


Balné a poštovné

Objednané zboží vám zašleme poštou a to podle vašaho výběru.

Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.

Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

Cenu poštovného mimo Českou republiku vám zdělíme dodatečně.


Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data.

Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.